Majalah Komunikasi Maranatha Vol. XIV, Tahun XI, Oktober 2005

ISSN : 0854-8145

Vol. XIV, Tahun XI, Oktober 2005

DAFTAR ISI

Profil Fakultas/Jurusan
Fakultas Kedokteran                                                 6

Fakultas Seni Rupa dan Desain                                14
Jurusan Teknik Sipil                                                 31

Kegiatan Maranatha
Paduan Suara Maranatha                                         13
Expo Fakultas Sastra 2005                                      17

Laporan Dari Pulau Nias                                           18
Pembangunan Graha Widya Maranatha                     22

Maranatha Peduli Aceh                                            24

Khazanah IPTEK
Psikologi untuk Anak Aceh                                      10

Tetanus juga Mematikan Korban Tsunami                 28
Is Literatur Really That Useless?                              32

Jepang, 4 musim, dan Keunikannya                          34
Ada Apa di Balik Bahasa Cina?                                38

Apa dan Siapa
Bpk DR. Ir. Bambang S.P Abednego                        41
Hanna                                                                   43

Pojok Santai
Live                                                                       45
Bang Har                                                               46

Pojok Renungan                                       
Majalah ini dan Anda                                               47

Berita Dalam Gambar                                    48